Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан


Аяны тайлан

АТГ үндэсний хөтөлбөр тайлан 2017

ЭМЯ-2017 төлөвлөгөө

ЭМЯ-2017-2020 төлөвлөгөө

сургалтын төлөвлөгөө

2016 оны төлөвлөгөө