Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд ЭХЭМҮТ-өөс дүүргийн эмнэлгүүдэд сургалт зохион байгуулж байна

Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд ЭХЭМҮТ-өөс дүүргийн эмнэлгүүдэд сургалт зохион байгуулж байна


ЭХЭМҮТ-ээс Баянзүрх дүүргийн эмч нарт “Эрэмбэлэн ангилах, яаралтай тусламж” сэдвийн хүрээнд эхний сургалтыг “Ялган үнэлэх ба ABCD” ойлголтын талаар ажлын байран дахь сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтад эмнэлгийн удирдлагууд, Хүүхдийн тасаг, Яаралтай тусламжийн тасаг, Эрчимт эмчилгээний тасгийн нийт 29 эмч хамрагдлаа. Цаашид долоо хоног бүрийн хуваарьт өдрүүдэд тодорхой сэдвээр сургалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл