ЭМС-ын 2020 оны А/153 дугаар тушаал "Түр заавар шинэчлэн батлах тухай"

ЭМС-ын 2020 оны А/153 дугаар тушаал "Түр заавар шинэчлэн батлах тухай"


ЭМС-ын 2020 оны А/153 дугаар тушаал "Түр заавар шинэчлэн батлах тухай"

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын батлагдсан болон сэжигтэй цогцсыг оршуулахад баримтлах түр заавар

Энд дарж үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл