Монгол улсын хилээр орж байгаа зорчигчдыг тусгаарлах, ажиглалтад авах зөвлөмж

Монгол улсын хилээр орж байгаа зорчигчдыг тусгаарлах, ажиглалтад авах зөвлөмж


Монгол улсын хилээр орж байгаа зорчигчдыг тусгаарлах, ажиглалтад авах зөвлөмж

Энэхүү зөвлөмжийг ДЭМБ-ын 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын тохиолдлын тодорхойлолтыг үндэслэн гаргав.

Энд дарж үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл