Kоронавирусийн халдварт (COVID-19)@ын нөхцөл байдлын мэдээ /2020.02.22)

Kоронавирусийн халдварт (COVID-19)@ын нөхцөл байдлын мэдээ /2020.02.22)


Kоронавирусийн халдварт (COVID-19)@ын нөхцөл байдлын мэдээ /2020.02.22)

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл