Сайдын тушаал 2020

Сайдын тушаал 2020

Нэр Дугаар Батласан Файл
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох , нөхөн олгох тухай А/16 2020-01-13 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/09 2020-01-09 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/29 2020-01-23 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/30 2020-01-23 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/31 2020-01-23 Үзэх
Журам батлах тухай/Бүх нийтээр тэмдэглэх баяр, тэмдэглэлт өдрийн амралтын үед эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажиллах/ А/36 2020-01-24 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай А/37 2020-01-24 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дүрмийг батлах тухай А/38 2020-01-24 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, залруулж олгох тухай А/60 2020-02-05 Үзэх
Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах тухай А/69 2020-02-08 Үзэх
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/93 2020-02-13 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, эрх сэргээх тухай А/56 2020-02-03 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл нэмэлтээр олгох тухай А/42 2020-01-27 Үзэх
Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал батлах тухай А/101 2020-02-18 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай А/96 2020-02-14 Үзэх
Вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн хуваарь батлах тухай А/108 2020-02-18 Үзэх
Эмнэлзүйн заавар батлах тухай А/98 2020-02-14 Үзэх
Заавар батлах тухай А/128 2020-02-20 Үзэх
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 2020-2026 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай А/103 2020-02-18 Үзэх
Нийслэлийн хэмжээнд эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хүрээг шинэчлэн батлах тухай А/130 2020-02-20 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгосонд тооцох тухай А/58 2020-02-05 Үзэх
Журам батлах тухай /Согтуурах мансуурах донтой хүнд эрүүл мэндийн дүгнэлт хийх / А/59 2020-02-05 Үзэх
Түр заавар батлах тухай А/135 2020-02-21 Үзэх
Түр заавар шинэчлэн батлах тухай А/153 2020-03-04 Үзэх
Үйлчлэх хүрээ батлах тухай А/154 2020-03-04 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг зохицуулах тухай А/145 2020-02-28 Үзэх
ХДХВ, ДОХ, БЗДХ-аас сэргийлэх үйл ажиллагааны хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө батлах тухай А/141 2020-02-27 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/165 2020-03-11 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөөр олгосон эрх хасах тухай А/166 2020-03-11 Үзэх
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай А/168 2020-03-12 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай А/170 2020-03-12 Үзэх
Үндсэн мэргэшил олгох тухай А/172 2020-03-12 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, нөхөн олгох, залруулж олгох тухай А/164 2020-03-11 Үзэх
Төрөлжсөн мэргэшил олгох тухай А/129 2020-02-20 Үзэх
Сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө батлах тухай А/196 2020-03-20 Үзэх