Коронавирусийн халдварын үед эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдлыг хангахад чиглэсэн заавар зөвлөмж

Коронавирусийн халдварын үед эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдлыг хангахад чиглэсэн заавар зөвлөмж