Коронавируст (2019-nCoV) халдварын бэлэн байдлыг хангахад чиглэсэн сургалт, илтгэл