Хачгаар дамжих халдварт өвчний улиралчлал эхэлж байгаатай холбогдуулан сэрэмжлүүлж байна. :

Хачгаар дамжих халдварт өвчний улиралчлал эхэлж байгаатай холбогдуулан сэрэмжлүүлж байна.


Сэтгэгдэл