ЭМЯ, ЯПОН УЛСТАЙ ХАМТРАН ЭМНЭЛЗҮЙН ЗААХ АРГЫН БАГШ БЭЛТГЭЖ БАЙНА :

ЭМЯ, ЯПОН УЛСТАЙ ХАМТРАН ЭМНЭЛЗҮЙН ЗААХ АРГЫН БАГШ БЭЛТГЭЖ БАЙНА


Сэтгэгдэл