Антибиотикийн эмчийн жороор хэрэглэх ёстой :

Антибиотикийн эмчийн жороор хэрэглэх ёстой