"А" аминдэмээ ууж дархлаагаа дэмжээрэй :

"А" аминдэмээ ууж дархлаагаа дэмжээрэй