Ковид-19!!! Ус, ундаа, зайрмаг, чихэр зэргийг ам дамжуулан бүү хэрэглэ! :

Ковид-19!!! Ус, ундаа, зайрмаг, чихэр зэргийг ам дамжуулан бүү хэрэглэ!