Инээмсэглэл бидэнд урам :

Инээмсэглэл бидэнд урам


Сэтгэгдэл