Гэдэсний халдварт өвчин, хөрсний бохирдлоос сэргийлье :

Гэдэсний халдварт өвчин, хөрсний бохирдлоос сэргийлье