Улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллагууд баярын өдрүүдэд бэлэн байдлыг хангаж ажиллалаа :

Улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллагууд баярын өдрүүдэд бэлэн байдлыг хангаж ажиллалаа


Сэтгэгдэл