"Нярайн эрт үеийн нэн шаарлагатай тусламжийн 2017 оны хэрэгжилтийн үнэлгээ танилцуулах" семинар : Таван Толгой ХК

"Нярайн эрт үеийн нэн шаарлагатай тусламжийн 2017 оны хэрэгжилтийн үнэлгээ танилцуулах" семинар

"Нярайн эрт үеийн нэн шаарлагатай тусламжийн 2017 оны хэрэгжилтийн үнэлгээ танилцуулах" семинар

Сэтгэгдэл