Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл


Хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд

Зөвлөмж

Мэдээлэл

Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр

  • Тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөр батлуулсан  эрүүл мэндийн байгууллагууд /Улаанбаатар хот/
  • Тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөр батлуулсан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд
  • Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах загвар

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуурын үзүүлэлтээр өөрийн үнэлгээ хийх, тайлан бичих зөвлөмж

"Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай" Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 07 дугаар тушаал