Тендерийн урилга

Тендерийн урилга


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр

            Тендер шалгаруулалтын нэр: “Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаар гемодиализийн эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх”  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах      

            Тендерийн дугаар: ЭМЯ-2018/D-01

 1. Эрүүл мэндийн яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдыг ЭМЯ-2017/01 “Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаар гемодиализийн эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх” 39 багц бүхий зөвлөхийн бус үйлчилгээ үзүүлэх битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Тендерийн баримт бичгийн иж бүрдэлийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр 50 000 /тавин мянган/ төгрөгөөр Эрүүл мэндийн яамны Төрийн сан 100900020001 тоот дансанд тушаан  худалдан авч болно.
 3. Тендерт оролцогч нь төв эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг болон гемодиализ эмчилгээний үйлчилгээ эрхлэх эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байна.
 4. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ба тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 1 хувиар тендерийн баталгааг ирүүлнэ. Тендерийг 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө Эрүүл мэндийн яамны Эмнэлгийн тусламжийн газрын 209 тоот өрөөнд битүүмжлэн ирүүлэх бөгөөд тендерийн нээлтийг 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10.30 цагт нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан нийтийн өмнө нээнэ.

                 Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.

     Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорхи хаягаар авч болно.

Засгийн газрын VIII байр, Олимпийн гудамж - 2,

Сүхбаатар дүүрэг 14210, Эрүүл мэндийн яам,

209 тоот, Эмнэлгийн тусламжийн газрын мэргэшсэн тусламж хариуцсан  мэргэжилтэн, Утас: 51-263848

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр                                                           

Эрүүл мэндийн яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ЭМЯ-ИЗ-2017/07 дугаартай  Эрүүл мэндийн яамны 2-р байрны дотор засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Монгол улс, Улаанбаатар хот-14210, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж - 2, Засгийн газрын VIII байр (өрөөний дугаар 106 тоот өрөө, хариуцах албан тушаалтан: Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Базархүрэл, утас: 51262143) хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад Эрүүл мэндийн яамны 105 тоот нээлтийн өрөөнд нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн материалыг тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 (тавин мянга) төгрөгийг Эрүүл мэндийн яамны Төрийн сан 100900020001 тоот дансанд тушаан тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Монгол улс, Улаанбаатар хот-14210, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж - 2, Засгийн газрын VIII байр (өрөөний дугаар 106 тоот өрөө, хариуцах албан тушаалтан: Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Базархүрэл, утас: 51263631)

 

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр                                                           

Эрүүл мэндийн яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ЭМЯ-ИЗ-2017/08 дугаартай  Эрүүл мэндийн яамны архивын өрөөг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Монгол улс, Улаанбаатар хот-14210, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж - 2, Засгийн газрын VIII байр (өрөөний дугаар 105 тоот өрөө, хариуцах албан тушаалтан: Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Базархүрэл, утас: 51262143) хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад Эрүүл мэндийн яамны 106 тоот нээлтийн өрөөнд нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн материалыг тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 (тавин мянга) төгрөгийг Эрүүл мэндийн яамны Төрийн сан 100900020001 тоот дансанд тушаан тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Монгол улс, Улаанбаатар хот-14210, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж - 2, Засгийн газрын VIII байр (өрөөний дугаар 106 тоот өрөө, хариуцах албан тушаалтан: Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Базархүрэл, утас: 51263631)

 

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 

2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр                                                           

Эрүүл мэндийн яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ЭМЯ-ИЗ-2017/09 дугаартай  Эрүүл мэндийн яамны дотор засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Монгол улс, Улаанбаатар хот-14210, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж - 2, Засгийн газрын VIII байр (өрөөний дугаар 105 тоот өрөө, хариуцах албан тушаалтан: Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Базархүрэл, утас: 51262143) хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад Эрүүл мэндийн яамны 106 тоот нээлтийн өрөөнд нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн материалыг тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 (тавин мянга) төгрөгийг Эрүүл мэндийн яамны Төрийн сан 100900020001 тоот дансанд тушаан тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Монгол улс, Улаанбаатар хот-14210, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж - 2, Засгийн газрын VIII байр (өрөөний дугаар 106 тоот өрөө, хариуцах албан тушаалтан: Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Базархүрэл, утас: 51263631)

 

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр                                                           

Эрүүл мэндийн яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ЭМЯ-ИЗ-2017/10 дугаартай  Эрүүл мэндийн яамны цайны газар шинээр байгуулах ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө Монгол улс, Улаанбаатар хот-14210, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж - 2, Засгийн газрын VIII байр (өрөөний дугаар 105 тоот өрөө, хариуцах албан тушаалтан: Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Базархүрэл, утас: 51262143) хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад Эрүүл мэндийн яамны 106 тоот нээлтийн өрөөнд нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн материалыг тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 (тавин мянга) төгрөгийг Эрүүл мэндийн яамны Төрийн сан 100900020001 тоот дансанд тушаан тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Монгол улс, Улаанбаатар хот-14210, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж - 2, Засгийн газрын VIII байр (өрөөний дугаар 106 тоот өрөө, хариуцах албан тушаалтан: Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Базархүрэл, утас: 51263631)

 

 

 

 

“Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг”-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр

ажиллах олон нийтийн төлөөллийг сонгон шалгаруулалтын зар

 

Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго:

        Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн дагуу тус эмнэлгийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөл”-ийг байгуулах ба зөвлөлд ажиллах олон нийтийн төлөөллийн гурван гишүүнийг нээлттэй сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, шалгаруулах

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын тухай:

        Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн 15.23-т заасны дагуу дараах олон нийтийн байгууллагуудыг сонгон шалгаруулна. Үүнд:

 1. Даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллага
 2. Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага
 3. Эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар зөвлөл тус бүр дараах шалгуур үзүүлэлтийг хангасан гишүүнийг материалыг ирүүлэхийг урьж байна.
 4. Даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллагын төлөөлөл сонгох шалгуур:

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролтой, бакалаврын зэрэгтэй

Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Нийгмийн болон эдийн засгийн шинжлэх ухааны чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн болон тухайн чиглэлээр зэрэг цолтой байх

 

Мэргэшил

Нийгмийн болон эдийн засгийн шинжлэх ухааны чиглэлээр мэргэшсэн

Удирдлагын чиглэлээр сурсан байх

Туршлага

Хэрэглэгч, даатгуулагч олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалсан байгууллагад 10 ба түүнээс дээш жил тогтвортой ажилласан байх

Төрийн болон олон нийтийн байгууллагын албанд мэргэшсэн, дадлага туршлагатай байх

Ур чадвар

-Манлайлах, зохион байгуулах чадвартай байх

-Үр  дүнд чиглэж ажиллаж чаддаг байх

-Багаар ажиллах арга барил эзэмшсэн

Ажлын арга барил эзэмшсэн байх

Тусгай шаардлага

-Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, нийтийн ашиг сонирхлыг дээдэлж ажиллах, нууц хадгалах

-Тодорхой албан тушаал эрхлэх бусад үйл ажиллагаа явуулах эрх нь шүүхийн шийдэх тогтоолоор хязгаарлагдаагүй, ял шийтгэлгүй, ямар нэгэн хэрэгт холбогдоогүй байх

-Аливаа улс төрийн намын харъяалалгүй байх (гишүүн бус)

-Бусад эрүүл мэндийн байгууллага, аж ахуй нэгжийн удирдлагын бүрэлдэхүүнд хавсран ажилладаггүй байх

- Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагатай болон бусад хэлбэрээр ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх

-Төрийн болон байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах

-Ашиг сонирхол, ёс зүйн болон хэрэг зөрчилтэй холбоотой арга хэмжээ авагдаж байгаагүй байх 

 

 1. Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага сонгох шалгуур:

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн магистраас доошгүй зэрэгтэй

Эмнэлзүйн анагаах ухааны чиглэлээр туршлагажсан анагаах ухааны доктор, эмнэлзүйн анагаах ухааны профессор (клиникийн профессор) цолтой бол давуу байдалд тооцож болох

Мэргэжил

Хүний их эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

 

Мэргэшил

Тус эмнэлгийн лавлагаа тусламж үйлчилгээний тэргүүлэх чиглэлд мэргэжлийн удирдлага, зохион байгуулалтын туршлагатай байх

Эрүүл мэндийн чиглэлийн удирдлагын туршлагатай байх

Туршлага

Эрүүл мэндийн салбарт 10 ба түүнээс дээш жил тогтвортой ажилласан байх

Эрүүл мэндийн байгууллагад 8-аас доошгүй жил удирдах албан тушаалд ажилласан байх

Ур чадвар

-Манлайлах, зохион байгуулах чадвартай байх

-Үр  дүнд чиглэж ажиллаж

чаддаг байх

-Багаар ажиллах арга

барил эзэмшсэн

Ажлын арга барил эзэмшсэн байх

Тусгай шаардлага

-Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, нийтийн ашиг сонирхлыг дээдэлж ажиллах, нууц хадгалах

-Тодорхой албан тушаал эрхлэх бусад үйл ажиллагаа явуулах эрх нь шүүхийн шийдэх тогтоолоор хязгаарлагдаагүй, ял шийтгэлгүй, ямар нэгэн хэрэгт холбогдоогүй байх

-Аливаа улс төрийн намын харъяалалгүй байх (гишүүн бус)

- Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагатай болон бусад хэлбэрээр ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх

-Тухайн нийгэмлэг холбоод нь сүүлийн 6 сараас дээш хугацаанд тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхлэн явуулсан байх

-Санхүүгийн ямар нэгэн зөрчилгүй байх

-Төрийн болон байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах

-Ашиг сонирхол, ёс зүйн болон хэрэг зөрчилтэй холбоотой арга хэмжээ авагдаж байгаагүй байх 

III.Эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо мэргэжлийн салбар зөвлөлийн төлөөлөл сонгох шалгуур

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн, магистраас доошгүй зэрэгтэй

Эмнэлзүйн анагаах ухааны чиглэлээр туршлагажсан анагаах ухааны доктор, эмнэлзүйн анагаах ухааны профессор (клиникийн профессор) цолтой бол давуу байдалд тооцож болох

Мэргэжил

Хүний их эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

 

Мэргэшил

Нийгмийн эрүүл мэндийн болон анагаах ухааны их, дээд сургууль төгссөн, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн

Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн удирдлагын туршлагатай байх

Туршлага

Эрүүл мэндийн салбарт 10 ба түүнээс дээш жил тогтвортой ажилласан байх

Эрүүл мэндийн байгууллагад 8-аас доошгүй жил удирдах албан тушаалд ажилласан байх

Ур чадвар

-Манлайлах, зохион

байгуулах чадвартай байх

-Үр  дүнд чиглэж ажиллаж

чаддаг байх

-Багаар ажиллах арга

барил эзэмшсэн

Ажлын арга барил эзэмшсэн байх

Тусгай шаардлага

-Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, нийтийн ашиг сонирхлыг дээдэлж ажиллах, нууц хадгалах

-Тодорхой албан тушаал эрхлэх бусад үйл ажиллагаа явуулах эрх нь шүүхийн шийдэх тогтоолоор хязгаарлагдаагүй, ял шийтгэлгүй, ямар нэгэн хэрэгт холбогдоогүй байх

-Хувийн эрүүл мэндийн байгууллагад албан тушаал эрхэлдэггүй байх

-Бусад эрүүл мэндийн байгууллага, аж ахуй нэгжийн удирдлагын бүрэлдэхүүнд хавсран ажилладаггүй байх

-Аливаа улс төрийн намын харъяалалгүй байх (гишүүн бус)

- Мэргэжлийн нийглэмлэг холбоо, салбар зөвлөлд сүүлийн 5-аас доошгүй жил тогтвортой ажилласан байх

- Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагатай болон бусад хэлбэрээр ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх

-Санхүүгийн ямар нэгэн зөрчилгүй байх

-Төрийн болон байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах

-Ашиг сонирхол, ёс зүйн болон хэрэг зөрчилтэй холбоотой арга хэмжээ авагдаж байгаагүй байх 

 

Гурав. Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах хугацаа:

        Сонгон шалгаруулалтын материалыг 2017 оны 7 дугаар сарын 31-ний дотор цаасан хэлбэрээр битүүмжлэгдсэн байдлаар хүлээн авна.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдын материалыг хүлээн авах, бүртгэх, бүртгүүлэх материал:

 • 2017 оны 7 дугаар сарын 17-31 ны өдрүүдэд 09:00-12:00, 13:00-16:00 цагийн хооронд Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн 2 давхарт Захиргааны 02 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Дараах материалыг бүрдүүлж ирүүлнэ. Үүнд:

- Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн биеийн байцаалтын маягт 1-ийн дагуу)

- Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

- Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/,

- Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон Нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

- Ажил байдлын тодорхойлолт /сүүлийн 1-2 жилийн байдлаар, уг тодорхойлолт нь бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлагуудыг тухайн бүртгүүлэгч хэрхэн хангасан болохыг харуулна/

-Тухайн төрийн бус байгууллага, холбоо, салбар зөвлөл, нийгэмлэгийн тодорхойлолт

-Цагдаагийн газрын тодорхойлолт

-Авлигатай тэмцэх газрын тодорхойлолт

 • Нэр дэвшүүлэх материалыг ирүүлэхдээ Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн 15 дугаар зүйлтэй сайтар танилцах болон дээрх шалгуур үзүүлэлтийг хангасан материалыг заасан хугацаанд багтаан ирүүлнэ үү.
 • Хугацаа хоцорсон материалыг хүлээж авахгүй болохыг анхаарна уу.

Тав. Мэдээлэл, лавлагаа:

Сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн захиргаа 7018-7884, 99117079 дугаарын утас, УГТЭ-ийн www.shastinhospital.mn вэб сайтаар тус тус авч болно. 

 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ХОРОО

 

ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНД ТӨСӨЛ ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ЗАР

Эрүүл мэндийн яамнаас Дэлхийн Банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлийн  хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж буй Цахим эрүүл мэнд төсөл (5489-MN) Төслийн зохицуулагчийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. 

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Эрүүл мэндийн яамнаас томилсон Сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо, Засгийн газрын 8 дугаар байр (Эрүүл мэндийн яам)-ны 403 тоот өрөөнд 2017 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл хүлээн авч бүртгэнэ. Хандах хүн: мэргэжилтэн Н. Эрдэнэцогт, холбогдох утас: 261557, И-Мэйл хаяг: erdenetsogt@moh.gov.mn 

Дэлгэрэнгүйг эндээс татаж авна уу.

 

E-HEALTH PROJECT ADVERTISEMENT FOR THE POSITION OF THE

PROJECT COORDINATOR

The E-Health Project, implemented by the Ministry of Health and funded by the International Development Association is announcing selection to hire the Project Coordinator.

The deadline for submission of applications is 30th June, 2017 at 16:00hrs. The application materials shall be received by the Selection evaluation panel established by the Ministry of Health, at the Ministry of Health building, Government House-VIII, room number 403. Contact person: specialist N. Erdenetsogt, Tel: 261557; email: erdenetsogt@moh.gov.mn

More information ...

2017-06-16 11:14

 


ЭХ, ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨРТӨГ ЗАРДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА ХҮРГҮҮЛЭХ НЬ

Захиалагч:    ЭМЯ
Тендерийн төрөл:   Зөвлөх үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээний дугаар: ЗӨВ 2017- 01
Санхүүжилтийн эх үүсвэр: НҮБ-ын Хүүхдийн сан
Тендер зарласан огноо:  2017.04.25
Бичиг баримтыг хүлээж авах эцсийн хугацаа: 2017.05.02

Тендерийн бичиг баримт бусад

мэдээлэл авах хаяг: 

 Н.Болормаа, ЭМЯ-ны эмнэлгийн тусламжийн газрын мэргэжилтэн, 209 тоот, утас: 263652

                                                      

 1. Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгцээ, эдийн засгийн өртөг зардлын тооцоо хийх, хуулийн төсөл боловсруулах зөвлөх сонгон шалгаруулах ажиллагаанд оролцохыг урьж байна.
 2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг /бодлогын баримт бичиг боловсруулах арга зүй, ур чадвар, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт/ ирүүлнэ.
 3. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 04 дугаар сарын 25-ны 17:00 цагаас 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны 11:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны 17:30 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.
 4. Бүрдүүлж ирсэн бичиг баримтыг үндэслэн ЭМЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо сонгон шалгаруулалтыг хийж, шалгарсан зөвлөхүүдтэй ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулна.

ЭМЯ, ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ГАЗАР


 

ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНД ТӨСӨЛ ДОТООДЫН ЗӨВЛӨХҮҮДИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

1) EHP/CS/IC/1.2.2/2017 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн зөвлөх 2) EHP/CS/IC/1.2.3/2017 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн зөвлөх ...

 2017-03-06 13:56:39

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

МЭРГЭЖЛИЙН СУДАЛГААНЫ БАЙГУУЛЛАГАД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА ХҮРГҮҮЛЭХ НЬ

Мэргэжлийн судалгааны байгууллагад сонгон шалгаруулалтын урилга хүргүүлэх нь...

 2017-01-12 12:26:20

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГААР ГЕМОДИАЛИЗИЙН ЭМЧИЛГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ

Тендер шалгаруулалтын нэр: ЭМЯ-2017/01 “Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаар гемодиализийн эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ...

 2017-01-07 17:22:02

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

INVITATION FOR CONSULTING SERVICE ON PLANNING AND IMPLEMENTATION OF COMMUNICATION AND MEDIA CAMPAIGN ON BLOOD SAFETY, HOSPITAL HYGIENE AND INFECTION PREVENTION CONTROL FIFTH HEALTH SECTOR DEVELOPMENT PROJECT

The ADB Loan 2963-MON “Fifth Health Sector Development Project” (FiHSDP) aims to provide patient and health workers safety in project-supported hospitals of Mongolia. The project’s geographical focus includes secondary and tertiary hospitals in Ulaanbaatar, National center of transfusiology medicine, 21 aimags and soum...

 2016-10-26 11:27:05

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН БАЙГУУЛАМЖ ШИНЭЭР БАРИХ (ТЕНДЕР-1 ДАХИН)

Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хог хаягдлын байгууламж шинээр барих (тендер-1) Тендер шалгаруулалтын дугаар: БА/1 1. Монгол улсын засгийн газар нь Азийн хөгжлийн банкнаас “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 5” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээл авсан ба зээлийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг энэхү...

 2016-10-06 15:27:01

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

АЙМГИЙН ЦУСНЫ САЛБАР БАНКНЫ БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ (ТЕНДЕР-5 ДАХИН)

Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн цусны салбар банкны барилгын засварын ажил (тендер-5) Тендер шалгаруулалтын дугаар: БА/11 Монгол улсын засгийн газар нь Азийн хөгжлийн банкнаас “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 5” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээл авсан ба зээлийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг энэхүү худалдан ава...

 2016-09-26 14:13:15

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /ЭМСХХ-5 ТӨСӨЛ ТЕНДЕР-2 /

Монгол улсын засгийн газар нь Азийн хөгжлийн банкнаас “ЭМСХХ-5” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хөнгөлттэй зээл авсан ба зээлийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг энэхүү худалдан авах ажиллагааны үр дүнд байгуулах гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм. Эрүүл Мэндийн Яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэ...

 2016-09-14 18:49:11

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /ЭМСХХ-5 ТӨСӨЛ ТЕНДЕР-1/

Монгол улсын засгийн газар нь Азийн хөгжлийн банкнаас “ЭМСХХ-5” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хөнгөлттэй зээл авсан ба зээлийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг энэхүү худалдан авах ажиллагааны үр дүнд байгуулах гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм. Эрүүл Мэндийн Яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Цус Сэлбэлт Судлалын Үндэсн...

 2016-09-14 18:44:24

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

АЙМГИЙН ЦУСНЫ САЛБАР БАНКНЫ БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ (ТЕНДЕР-5)

Тендер шалгаруулалтын дугаар: БА/11 1. Монгол улсын засгийн газар нь Азийн хөгжлийн банкнаас “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр5” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээл авсан ба зээлийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг энэхүү худалдан авах ажиллагааны үр дүнд байгуулах гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм. ...

 2016-06-27 14:38:52

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

АЙМГИЙН ЦУСНЫ САЛБАР БАНКНЫ БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ (ТЕНДЕР-4)

Тендер шалгаруулалтын дугаар: БА/10 1. Монгол улсын засгийн газар нь Азийн хөгжлийн банкнаас “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 5” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээл авсан ба зээлийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг энэхүү худалдан авах ажиллагааны үр дүнд байгуулах гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм. ...

 2016-06-27 14:16:17

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

АЙМГИЙН ЦУСНЫ САЛБАР БАНКНЫ БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ (ТЕНДЕР-3)

Тендер шалгаруулалтын дугаар: БА/9 1. Монгол улсын засгийн газар нь Азийн хөгжлийн банкнаас “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 5” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээл авсан ба зээлийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг энэхүү худалдан авах ажиллагааны үр дүнд байгуулах гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм. ...

 2016-06-27 14:06:10

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

АЙМГИЙН ЦУСНЫ САЛБАР БАНКНЫ БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ (ТЕНДЕР-2)

Тендер шалгаруулалтын дугаар: БА/8 1. Монгол улсын засгийн газар нь Азийн хөгжлийн банкнаас “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 5” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээл авсан ба зээлийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг энэхүү худалдан авах ажиллагааны үр дүнд байгуулах гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм. ...

 2016-06-27 13:45:12

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН БАЙГУУЛАМЖ ШИНЭЭР БАРИХ

1. Монгол улсын засгийн газар нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-наас “Эрүүл Мэндийн Салбарын Хөгжил Хөтөлбөр 5” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зээл авсан ба зээлийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг энэхүү худалдан авах ажиллагааны үр дүнд байгуулах гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулах юм....

 2016-06-10 16:30:50

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

“ХАРЬЯА ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ИХ ЗАСВАР /УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД/”-ИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ

Тендер зарлах өдөр: 2015-12-18 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /улсын хэмжээнд/”-ийн ажил гүйцэтгэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-2016/XVII.1.2.7...

 2015-12-28 15:35:16

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

“АЙМАГ, СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ИХ ЗАСВАР /УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД/”

Тендер зарлах өдөр: 2015-12-25 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Аймаг, сумын эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар /улсын хэмжээнд/” Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-2016/XYII.1.2.7-II...

 2015-12-28 15:34:02

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ГОВИЙН БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ /ӨМНӨГОВЬ, ДАЛАНЗАДГАД СУМ/-ИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Огноо: 2015-12-10 Тендер шалгаруулалтын нэр: Говийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв /Өмнөговь, Даланзадгад сум/-ийн барилга угсралтын ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-2016/XVII.1.1.12 ...

 2015-12-28 15:31:13

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ГОВИЙН БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ /ӨМНӨГОВЬ, ДАЛАНЗАДГАД СУМ/-ИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-2016/XVII.1.1.12 Эрүүл мэнд, спортын яам эрх бүхий тендерт : Говийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв /Өмнөговь, Даланзадгад сум/-ийн барилга угсралтын ажлын тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна....

 2015-12-10 13:07:27

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: ____________ 2015.10.20 Тендер шалгаруулалтын нэр: ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТЫН ЯАМНЫ ДЭЭВЭР БОЛОН ГАДНА ЗОГСООЛЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ -2015 [Эрүүл мэнд,спортын яам] эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Эрү...

 2015-10-29 16:46:59

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

"СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАНДАЛ СУМЫН ХӨДӨӨГИЙН ЭМНЭЛЭГ”-ИЙН ИХ ЗАСВАР

Огноо : 2015 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-2015/XYI.1.3-2 ...

 2015-10-14 10:30:24

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

СУМ ДУНДЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА /ХОВД, БУЛГАН СУМ/

Тендер шалгаруулалтын нэр: Сум дундын нэгдсэн эмнэлгийн барилга /Ховд, Булган сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: XYI.1.1.39...

 2015-10-05 05:33:09

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, АВТОМАШИН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

Тендер шалгаруулалтын нэр: Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд тоног төхөөрөмж, автомашин нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер ...

 2015-09-01 07:12:47

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ӨНДӨР ТУНТ А АМИНДЭМИЙГ НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕНДЕР

Эрүүл мэнд, спортын яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Өндөр тунт А аминдэмийг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна....

 2015-08-27 07:02:01

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

1. STUDY06R01. Эх нярайн эрүүл мэндийн үйлчилгээний нөхцөл байдал, удирдлагын бүтэц, хүний нөөцөд дүн шинжилгээ хийх ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна....

 2015-08-13 07:33:12

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТҮНЭЛ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

Тендер шалгаруулалтын нэр: Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ...

 2015-08-05 09:00:53

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ТЕНДЕР ДАХИН ЗАРЛАХ ТУХАЙ

...

 2015-07-27 05:44:38

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, АВТОМАШИН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

Тендер шалгаруулалтын нэр: Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд тоног төхөөрөмж, автомашин нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-2015/XYI.1.3.2 ...

 2015-07-08 06:00:55

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН /БУЛГАН АЙМАГ, ХЯЛГАНАТ ТОСГОН/ ҮЛДЭГДЭЛ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

Тендер шалгаруулалтын нэр: Спорт заалны барилгын /Булган аймаг, Хялганат тосгон/ үлдэгдэл барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-2015/XYI.2.1-17...

 2015-06-17 01:03:56

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯНЦАГААН СУМЫН 14-16 ОРТОЙ ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ НӨХЦӨЛӨӨР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

Тендер шалгаруулалтын нэр: Баянхонгор аймгийн баянцагаан сумын 14-16 ортой эмнэлгийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр сонгон шалгаруулах тендер Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУА 15-01-01...

 2015-05-26 00:55:46

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ДҮҮРГИЙН СПОРТ ЦОГЦОЛБОР, 1000 СУУДАЛ/УЛААНБААТАР, СҮХБААТАР/-ЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

Тендер шалгаруулалтын нэр: Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал/Улаанбаатар, Сүхбаатар/-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-2015/XYI.2.1-11...

 2015-04-24 03:12:11

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ДҮҮРГИЙН СПОРТ ЦОГЦОЛБОР 1000 СУУДАЛ /ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ/ ҮЛДЭГДЭЛ БАРИЛГА УСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР

Тендер шалгаруулалтын нэр: Дүүргийн спорт цогцолбор1000 суудал /Чингэлтэй дүүрэгт/ үлдэгдэл барилга усралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер. Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-2015/XYI.2.1-1...

 2015-04-20 08:47:12

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ВАКЦИН, БИОБЭЛДМЭЛ, ЗҮҮ ТАРИУР ХУДАЛДАХ АВАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Вакцин, биобэлдмэл, зүү тариур худалдах авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-В/2015/01-r Эрүүл мэнд, спортын яам эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Вакцин, биобэлдмэл, зүү тариур худалдан авах тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна....

 2015-04-17 04:07:25

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН ТУХАЙ

Тендер шалгаруулалтын нэр: Вакцин, биобэлдмэл, зүү тариур худалдах авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМСЯ-В/2015/01 Эрүүл мэнд, спортын яам эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Вакцин, биобэлдмэл, зүү тариур худалдан авах тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна....

 2015-03-13 02:28:20

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ЦУЦАЛСАН ТУХАЙ

...

 2015-01-15 00:46:32

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ...