Наадам 2019

Наадам 2019


2019 оны Улсын их баяр наадмаар хариуцлагатай жижүүрийн гаргах мэдээний хүснэгтийг эндээс  татаж авна уу.

Тухайн 8 цагт ажилласан хариуцлагатай жижүүр мэдээг хүснэгтийн дагуу гаргаж, naadam2019@moh.gov.mn хаягаар ээлжээс буухаас 1 цагийн өмнө ирүүлж, мэдээг хүргүүлсэн  тухайгаа 11-323002 утсаар мэдээлнэ.  Мэдээг одоогийн бодит тоо ба өмнөх жижүүрийн өгсөн мэдээн дээр нэмж өссөн дүнгээр гаргасан байна.