Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл


Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

Сургалтын хэсэг

1. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам - Журмыг эндээс татаж авна уу.

2. Стандарт шинжээч - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

3. Ёс зүй - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

4. Шалгуур өөрийн үнэлгээ - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

5. Аюулгүй байдал, чанарын хяналт - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

6. 1. Яаралтай тусламж үйлчилгээ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

7. Эмийн сургалт - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

8. Магадлан-ХСХ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

9. Тоног төхөөрөмж - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.