Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл


Эрх зүйн баримт бичгүүд

1. ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх журам - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

2.ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай тушаал эндээс татаж авна уу.

3. Чанарын хөтөлбөр боловсруулах - Хөтөлбөрийг эндээс татаж авна уу.

4. ЭМБ танилцуулга - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

5. Явцын үнэлгээ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, материал бүрдүүлэх зөвлөмж эндээс татаж авна уу.  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд

1.Төв эмнэлэг, ТМТ, БОЭТ, хувийн эмнэлгийг магадлан итгэмжлэх шалгуур эндээс татаж авна уу.

2.Нэгдсэн эмнэлэг, НЭМТ,  хувийн эмнэлгийг магадлан итгэмжлэх шалгуур эндээс татаж авна уу.

3.Сум дундын эмнэлгийн магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт эндээс татаж авна уу.

4.Сум, тосгоны ЭМТ-ийг магадлан итгэмжлэх шалгуур эндээс татаж авна уу.

5.Өрхийн ЭМТ-ийг магадлан итгэмжлэх шалгуур эндээс татаж авна уу.

6.Сувиллыг магадлан итгэмжлэх шалгуур эндээс татаж авна уу.

 Улирлын чанартай сувилал шалгуур -2 эндээс татаж авна уу.

 Хавсралт -Нарийн мэргэжил эндээс татаж авна уу.

2019 онд магадлан итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа дуусах байгууллагууд

Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эндээс харна уу.
Улаанбаатар хотын эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эндээс харна уу.

Сургалтын хэсэг

1. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам - Журмыг эндээс татаж авна уу.

2. Стандарт шинжээч - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

3. Ёс зүй - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

4. Шалгуур өөрийн үнэлгээ - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

5. Аюулгүй байдал, чанарын хяналт - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

6. 1. Яаралтай тусламж үйлчилгээ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

7. Эмийн сургалт - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

8. Магадлан-ХСХ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

9. Тоног төхөөрөмж - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.