Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эмийн импортын лиценз

Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эмийн импортын лиценз


Нэр

Хавсралт

     
1 Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам батлах тухай татах
2 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай татах
3 Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай татах