СҮРЬЕЭГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗААВРЫГ ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

СҮРЬЕЭГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗААВРЫГ ШИНЭЧЛЭН БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО


Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/544 дугаар тушаалаар “Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай  заавар”-ыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийн хурал өнөөдөр боллоо.

Хурлаар заавар шинэчлэн боловсруулж байгаа ажлын явцыг ХӨСҮТ-ийн СТСА-ны их эмч П.Янжиндулам танилцууллаа. Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээнд баримтлах бодлогын баримт бичгийг ДЭМБ-ын сүрьеэгийн эмчилгээ хяналтын шинэчилсэн зөвлөмж,  Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/477 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эмнэлзүйн заавар, хөтөч боловсруулах журам”-д нийцүүлэн a) Сүрьеэгийн бүртгэл мэдээлэл, тандалтын журам; б) Сүрьеэгийн эмнэл зүйн заавар гэсэн хэлбэрээр тус тус боловсруулахад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллах үндэсний зөвлөхөөр НЭМ-ийн магистр Н.Оюунгэрэлийг сонголоо.

Ажлын хэсгийн гишүүд бэлэн болсон байгаа дээрх журам, зааврын төсөлд  2020 оны 12-р сарын 5-ны дотор саналаа өгч, саналыг тусган Ажлын хэсгийн ахлагч Эрүүл мэндийн дэд сайд Ш.Анхмаад 2020 оны 12-р сарын 14-нд танилцуулахаар  тус тус шийдвэрлэлээ.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл