Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн сургалт боллоо

Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн сургалт боллоо


Засгийн газрын 2020 оны 163 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийг бүх шатны төсвийн байгууллагуудад үе шаттай нэвтрүүлэх төслийн хүрээнд Сангийн яам, Эрүүл мэндийн яамтай хамтран сургалт хийлээ.

Энэхүү суагалтанд  үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн төв эмнэлгүүдийн хүний нөөц болон санхүүгийн ажилтануудад бүрэн хамрагдаллаа

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл