"Халдвартай материал, оношилгооны сорьц, биобэлдмэл тээвэрлэх журам батлах тухай" Эрүүл мэндийн Яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яамны хамтарсан тушаалд санал авч байна.

"Халдвартай материал, оношилгооны сорьц, биобэлдмэл тээвэрлэх журам батлах тухай" Эрүүл мэндийн Яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яамны хамтарсан тушаалд санал авч байна.


"Халдвартай материал, оношилгооны сорьц, биобэлдмэл тээвэрлэх журам батлах тухай"  Эрүүл мэндийн Яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яамны хамтарсан тушаалд санал авч байна. Төслийг эндээс татаж авна уу! Эм, үйлдвэрлэл, технологийн газрын дараклиник, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Баярзаяа. Утас 9906177

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл