Чихрийн шижин хэвшинж 2 өвчний эмнэлзүйн зааварт санал авч байна.

Чихрийн шижин хэвшинж 2 өвчний эмнэлзүйн зааварт санал авч байна.


Чихрийн шижин хэвшинж 2 өвчний эмнэлзүйн зааварт санал авч байна. Зааврын төслийг эндээс татаж авна уу
Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын ахлах мэргэжилтэн Ц.Хандармаа 51-263892

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл