ЭХЭМҮТ ОЛОН УЛСЫН ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГЫН 2 ДАХЬ ШАТНЫ ҮНЭЛГЭЭГ АМЖИЛТТАЙ ХАМГААЛЛАА

ЭХЭМҮТ ОЛОН УЛСЫН ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГЫН 2 ДАХЬ ШАТНЫ ҮНЭЛГЭЭГ АМЖИЛТТАЙ ХАМГААЛЛАА


ЭХЭМҮТ-ийн Эх барих, эмэгтэйчүүдийн Яаралтай тусламжийн тасаг, Хүүхдийн Яаралтай тусламжийн тасаг нь ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартын 2 дахь шатны үнэлгээг амжилттай хамгааллаа.
Энэхүү үнэлгээг олон улсад нэр хүнд бүхий аудитын байгууллага болох ХБНГУ-ын DQS компанийн тэргүүлэх аудитор онлайнаар 2020 оны 07 дугаар сарын 30,31-ний өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.

ЭХЭМҮТ-ийн Яаралтай тусламжийн тасгууд ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартын шаардлагыг 2 дахь удаагаа анхааруулга нөхцөлгүйгээр 100% ханган, хэрэгжүүлсэн хамт олон боллоо.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл