Эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжсэн хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх журмын төсөлд санал авах

Эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжсэн хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх журмын төсөлд санал авах


“Эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжсэн хууль тогтоомж,  бодлогын хэрэгжилтэд үнэлгээ  хийх журам батлах тухай” Монгол Улсын Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалын төслийг эндээс татаж авна уу.  Т

Журмын төсөлтэй танилцаж, 2020 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн дотор Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн С.Энхжинд enkhjins0620@gmail.com хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.  Утас: 51-263681

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл