ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЭЧЛЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ 17 цагийн байдлаар

ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЭЧЛЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ 17 цагийн байдлаар


ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШИНЭЧЛЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ 17 цагийн байдлаар

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл