“Тэмбүүг устгая” үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд өнгөрсөн 7-р сараас хойш улсын хэмжээнд давхардсан тоогоор 29,290 жирэмсэн эмэгтэйд тэмбүү, ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ хийж, 850 орчим тэмбүүгийн тохиолдлыг илрүүлээд байна.

“Тэмбүүг устгая” үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд өнгөрсөн 7-р сараас хойш улсын хэмжээнд давхардсан тоогоор 29,290 жирэмсэн эмэгтэйд тэмбүү, ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ хийж, 850 орчим тэмбүүгийн тохиолдлыг илрүүлээд байна.


“Тэмбүүг устгая” үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд өнгөрсөн 7-р сараас хойш улсын хэмжээнд давхардсан тоогоор 29,290 жирэмсэн эмэгтэйд тэмбүү, ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ хийж, 850 орчим тэмбүүгийн тохиолдлыг илрүүлээд байна.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл