“Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчээ сонгон бүртгүүлэх журам”-ын тушаалын төсөлд санал авч байна.

“Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчээ сонгон бүртгүүлэх журам”-ын тушаалын төсөлд санал авч байна.


“Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчээ сонгон бүртгүүлэх  журам”-ын тушаалын төсөлтэй эндээс татаж авч танилцана уу.

Журмын төсөлд 2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн дотор Эмнэлгийн тусламжийн газрын мэргэжилтэн Н.Тунгалагт ntungaa456@gmail.com хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.  Тодруулах асуудал байвал 51-263652 утсаар лавлана уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл