“Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур, үнэлгээ хийх аргачлал”-д санал авч байна.

“Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур, үнэлгээ хийх аргачлал”-д санал авч байна.


“Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг   магадлан шинжлэх  шалгуур, үнэлгээ хийх аргачлал”-д санал авч байна.
  • “Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг  магадлан шинжлэх  шалгуур үзүүлэлтийн төслийн танилцуулгыг эндээс татаж авна уу.
  • Шалгуур үзүүлэлтүүдийг 1. Нэгдүгээр бүлгийг эндээс татах, 2. Хоёрдугаар бүлгийг эндээс татах, 3. Гуравдугаар бүлгийн 1-р хэсгийг эндээс татах, 2-р хэсгийг эндээс татаж авна уу.
  • Шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийх аргачлалыг эндээс татаж авна уу.
Шалгуур үзүүлэлтийн төсөлд 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор ЭТЧАБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Оюунцэцэгт  tsetsegoyung@gmail.com хаягаар саналаа ирүүлнэ үү. Утас: 51-266178

 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл