“Сүрьеэгээс сэргийлэх, хянах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалын төсөлд санал авч байна.

“Сүрьеэгээс сэргийлэх, хянах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалын төсөлд санал авч байна.


Та бүхэн журамын төсөлд 08 дугаар сарын 30-ны дотор ЭМЯ-ны НЭМГ-ын мэргэжилтэн Л.Пүрэвдулам  Puujkapujka@gmail.com, Gantsetseg5439@yahoo.com хаягаар саналаа ирүүлнэ үү. Утас: 323002 Төслийг эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл