Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв "Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар"-ын хүрээнд

Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв "Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар"-ын хүрээнд


Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн захиргаа эрүүл мэндийн салбар, байгууллага, ажилтнуудынхаа үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор  "Бидний бахархал" цуврал сэтгүүл гаргаж эхлээд байна. Эхний дугаарт найман ажилтны ажил, амьдралын гараа, туршлага, мэргэжлийнх нь талаар хөрөг  нийтлэл гаргасан бөгөөд  нийт ажилтнуудаа үе шаттайгаар танилцуулах юм.
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл