Сэргээн засах төвийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын төслийг шинээр, Сувиллын стандартын төслийг тус тус шинэчлэн боловсруулж санал авч байна

Сэргээн засах төвийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын төслийг шинээр, Сувиллын стандартын төслийг тус тус шинэчлэн боловсруулж санал авч байна


Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/196 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн гишүүд Сэргээн засах төвийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын төслийг шинээр, Сувиллын стандартын төслийг тус тус шинэчлэн боловсруулж санал авч байна. Та бүхэн стандартын төсөлд 07.05-ны дотор ЭМЯ-ны ЭТГ-ын мэргэжилтэн А.Бархаст barkhas@moh.gov.mn хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.
Сэргээн засах төвийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын төслийг шинэээргээн засах төвийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын төслийг эндээс татаж авна уу.
Сувиллын стандартын төслийг эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл