Өнөөдрийн байдлаар Эрүүл шүд Эрүүл хүүхэд хөтөлбөрийн хүрээнд 31618 хүүхэд шүдний эмчилгээ хийлгэжээ

Өнөөдрийн байдлаар Эрүүл шүд Эрүүл хүүхэд хөтөлбөрийн хүрээнд 31618 хүүхэд шүдний эмчилгээ хийлгэжээ


Өнөөдрийн байдлаар Эрүүл шүд Эрүүл хүүхэд хөтөлбөрийн хүрээнд 31618 хүүхэд шүдний эмчилгээ хийлгэжээ

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл