2018 онд СЭМҮТ эрүүл мэндийн боловсрол олгох номнуудыг хэвлүүлэн гаргажээ

2018 онд СЭМҮТ эрүүл мэндийн боловсрол олгох номнуудыг хэвлүүлэн гаргажээ


Мансуурал, хүүхэд өсвөр үеийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн чиглэлээр сум өрхийн эмч, мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтан, эрүүл мэндийн багш нарт зориулсан гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл