"ЭХЭЭС ХҮҮХДЭД ХДХВ, ГЕПАТИТИЙН В ВИРУС БОЛОН ТЭМБҮҮГИЙН ХАЛДВАР ДАМЖИХЫГ ЗОГСООХ" ЖУРАМ-д санал авч байна

"ЭХЭЭС ХҮҮХДЭД ХДХВ, ГЕПАТИТИЙН В ВИРУС БОЛОН ТЭМБҮҮГИЙН ХАЛДВАР ДАМЖИХЫГ ЗОГСООХ" ЖУРАМ-д санал авч байна


"ЭХЭЭС ХҮҮХДЭД ХДХВ, ГЕПАТИТИЙН В ВИРУС БОЛОН ТЭМБҮҮГИЙН ХАЛДВАР ДАМЖИХЫГ ЗОГСООХ" ЖУРАМ-д санал авч байна
Холбоо барих хүн ЭТГ-ын мэргэжилтэн Б.Цэвэлмаа, 51-263652, btsevelmaa@hotmail.com
Төслөө эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл