ЦССҮТ гадаадын итгэмжлэлийн байгууллагаар стандартаа баталгаажуулахаар ажиллаж байна

ЦССҮТ гадаадын итгэмжлэлийн байгууллагаар стандартаа баталгаажуулахаар ажиллаж байна


Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв (ЦССҮТ) нь ISO 9001:2015 -ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО, ISO 15189:2012 -ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЛАБОРАТОРИ ЧАНАР БА ЧАДАВХИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, OHSAS 18001:2007-ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО гэсэн Олон улсын 3 стандартыг хэрэгжүүлсэн анхны эрүүл мэндийн байгууллага болсон билээ. 
2019 онд Олон улсын байгууллагаар баталгаажуулалт хийлгэх зорилго тавьсан юм. Энэ хүрээнд Английн “L loyd Register” олон улсын баталгаажуулалтын компанид хүсэлт тавьсан бөгөөд тус компанийн БНХАУ-ын Шанхай хот дахь төлөөлөгчийн газрын ахлах аудитор Энди Фанг ЦССҮТ-д хоёр өдөр ажиллаж эхний шатны буюу төлөв байдлын үнэлгээ хийлээ. 
Ноён Энди Фанг үнэлгээнийхээ ажлыг дүгнэж хэлэхдээ “ЦССҮТ-д Чанарын менежментийн тогтолцоо тогтолцоо бүрэлдсэн байна. Дараагийн үнэлгээг хийлгэх шаардлага хангажээ” хэмээн үнэллээ. Олон улсын байгууллагын баталгаажуулалт хийх үйл ажиллагаа 3 үе шаттай бөгөөд эхний шаардлагыг хангасан нөхцөлд дараагийн шатны үнэлгээндээ ордог

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл