“Эрүүл мэндийн тусламжийн чанар, өвчтөний аюулгүй байдлыг хангах, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт боллоо

“Эрүүл мэндийн тусламжийн чанар, өвчтөний аюулгүй байдлыг хангах, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт боллоо


Эрүүл мэндийн яамны Эмнэлгийн тусламжийн газар, Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран энэ сарын 28-ны өдөр  аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 19 эрүүл мэндийн байгууллагуудын 75 байгууллагын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн,  ёс зүйн  салбар хороо, хэсгийн хороо, багийн гишүүдэд  сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах үйл ажиллагаа, үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах олон улсын зорилт, эмч эмнэлгийн мэргэжлтний ёс зүйн талаар сургалт хийж, аймаг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төвийн чанарын сайн туршлагаас харилцан мэдээлэл солилцлоо.

Аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанарын албаны үйл ажиллагаа, ЭМГ-ын ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагаа, болон хувийн хэвшлүүдийн үйл ажиллагаатай танилцан мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаа.

 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл