Цагаан сарын зөвлөмж-2019

Цагаан сарын зөвлөмж-2019


Эрүүл мэндийн яамнаас Цагаан сарын зөвлөмж-2019 танилцуулж байна. 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл