Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, журам

Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, журам


Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журмын төсөлтэй танилцаж саналаа БТГ-ын мэргэжилтэн Н.Оюунгэрэл-ийн oyungerel@moh.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү. 51-261556
Жагсаалтын төслийг эндээс татаж авна уу.
Журмын төслийг эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл