ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ТӨСӨЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ТӨСӨЛ


Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн шинэчлэн боловсруулсан төсөлтэй танилцаж саналаа ЭТЧАБХ-ийн мэргэжилтэн Г.Оюунцэцэгийн tsetsegoyung@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү. Харилцах утас: 51-266178
Танилцуулга эндээс татаж авна уу
Бүлэг1 эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Мэс заслын тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Мэдээгүйжүүлгийн тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Амь тэнссэн үеийн тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 УАУ-ны тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Эм зүйн тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Лабораторын тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Дүрс оношилгоо тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Дотрын тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Мэдрэлийн тусламж үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг2 Хүүхдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.
Бүлэг3 Халдварын сэргийлэлт, хяналт эндээс татаж авна уу.
Бүлэг4 Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, техникийн үйлчилгээ эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл