Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба болон мэргэжлийн багуудын ажиллах журам

Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба болон мэргэжлийн багуудын ажиллах журам


Энэхүү журам нь донорын эс, эд, эрхтнийг бүртгэх, сонгох, авах, нийлүүлэх, хадгалах, тээвэрлэх, шинжлэх, боловсруулах, шилжүүлэн суулгах, устгах, хянахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.  Холбоо барих хүн Эмнэлгийн туслаижийн газрын мэргэжилтэн А.Бархас утас 51-263846 Төслөө barkhas@moh.gov.mn хаяг-руу явуулна уу.
Төслөө эндээс татаж авна уу

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл