Тээгч эхэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журмын төсөл

Тээгч эхэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журмын төсөл


Үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд тээгчэхийн тусламжтай эмчилгээг үргэлжлүүлэх хүссэнтэйхолбоотой үүсэх харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
Холбоо барих хүн эмнэлгийн тусламжийн газрын мэргэжилтэн А.Бархас 51-263846 
Төслөө эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл