Нүдний донор эд бэлтгэх, импортлох, хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэн суулгах, мэдээлэх, устгах журмын төсөл

Нүдний донор эд бэлтгэх, импортлох, хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэн суулгах, мэдээлэх, устгах журмын төсөл


Энэхүү журам нь нүдний донор эд бэлтгэх, импортлох, хадгалах, тээвэрлэх, шилжүүлэн суулгах, мэдээлэх, устгах үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулна. Холбоо барих хүн Эмнэлгийн тусламжийн газрын мэргэжилтэн А.Бархас 51-263846 төслөө barkhas@moh.gov.mn хаягруу явуулна уу.
Төслөө эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл