Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагаатай холбоотой нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан ажиллуулах журам

Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагаатай холбоотой нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан ажиллуулах журам


Нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан (Цаашид НБМС гэх ) нь эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг бүртгэж, баяжуулан, хадгалахтай холбогдох харилцааг зохицуулна. 
Холбоо барих хүн Эмнэлгийн тусламжийн газрын мэргэжилтэн А.Бархас 51-263846 Төслөө barkhas@moh.gov.mn хаягруу явуулна уу.
Төслөө эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл