Донор болох зөвшөөрлөө илэрхийлэх үйл ажиллагааг зохицуулах журам

Донор болох зөвшөөрлөө илэрхийлэх үйл ажиллагааг зохицуулах журам


Монгол Улсын 25 насанд хүрсэн иргэн бусдын эрүүл мэнд, амь насыг аврахын төлөө эрхтнээ донор болгон өгч, шилжүүлэн суулгахыг зөвшөөрсөн шийдвэрээ өөрийн харьяа болон аль ч эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад гарын үсгээр баталгаажуулан өгч, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ, цахим картад тэмдэглүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
Холбоо барих хүн Эмнэлгийн тусламжын газар  А.Бархас 51-263846 Төслөө barkhas@moh.gov.mn хаягруу явуулна уу.
Төслөө эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл