Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх журам

Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх журам


Тушаалын төслийг эндээс татаж авна уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл