МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ - ХӨНГӨВЧЛӨХ, АСАРГАА, СУВИЛГААНЫ ТӨВИЙН БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ - ХӨНГӨВЧЛӨХ, АСАРГАА, СУВИЛГААНЫ ТӨВИЙН БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.


МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ - ХӨНГӨВЧЛӨХ,  АСАРГАА, СУВИЛГААНЫ ТӨВИЙН БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.
Файлыг эндээс татаж авна уу.

Саналаа khandarmaa@moh.gov.mn хаягаар ирүүлэх буюу 51-263734 утсаар холбогдоно уу.

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл